ജോമോളും സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു; വിവാഹ മോചനം സംഭവിച്ചോ എന്നാണോ അറിയേണ്ടത്..??

December 23, 2016 |

അടുത്തകാലത്തായി മുന്‍കാല നായികമാരെല്ലാം മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടു വരുന്നത്. മിക്കവരും വിവാഹ മോചനത്തിന് ശേഷമാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്.

സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ആദ്യ കാല നായികമാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കിതാ ജോമോളും. ജോമോളിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ചറിയാം…

ജോമോളിന്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം……