കുടുംബത്തെ വഞ്ചിച്ച് പ്രണയത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവര്‍ വായിച്ചിരിക്കണം

August 27, 2016 |

വീട്ടില്‍ സ്‌നേഹനിധിയായ ഭാര്യയും/ഭര്‍ത്താവും മക്കളുമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നതും ഒളിച്ചോടുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചറിയാം.

ഈ ലേഖനം ഇവിടെ വിശദമായി വായിക്കാം……. http://www.mathrubhumi.com/books/self-help/jeevithavijayathilekku-oru-u-turn-malayalam-news-1.1303943