ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ 0.1 പോയിന്റിന്റെയും സെക്കന്റിന്റെയും വിലയറിഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍

August 16, 2016 |

ഒളിമ്പിക്‌സ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്‍ഭാഗ്യത്തിന്റെതുകൂടിയാണ്. അര്‍ഹതപ്പെട്ടമെഡല്‍ അവസാന സെക്കന്റില്‍ കൈയ്യില്‍നിന്നും വഴുതിപ്പോകുന്നത് ഇന്ത്യക്കാര്‍ പലപ്പോഴും നിരാശയോടെ നോക്കിനിന്നിട്ടുണ്ട്.

നിര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ മെഡല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട താരങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം…….. http://www.manoramaonline.com/sports/rio-olympics-special/india-misses-medal-by-whisker.html