വയാഗ്രയുണ്ടാക്കാം, തണ്ണിമത്തനും നാരങ്ങയും മതി; എങ്ങിനെയുണ്ടാക്കും?

November 10, 2017 |

പുരുഷലൈംഗികശേഷി നല്‍കുന്ന മരുന്നാണ് വയാഗ്ര. എന്നാല്‍ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഇവയ്ക്ക് ഏറെയാണ്. നാടന്‍ രീതിയില്‍ തണ്ണിമത്തനും നാരങ്ങയും ഉപയോഗിച്ച് വയാഗ്രപോലെ വീട്ടില്‍ തന്നെ ലൈംഗിക ഉത്തേജ ഔഷധമുണ്ടാക്കാം. എങ്ങിനെയെന്നറിയൂ..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….