പ്രമേഹത്തിന് ഒറ്റമൂലി, വെളുത്തുള്ളി കറുവാപ്പട്ട

October 9, 2017 |

പ്രമേഹത്തിന് നാട്ടുവൈദ്യങ്ങളേറെയുണ്ട്. ഇതിലൊന്നാണ് പല രോഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കറുവാപ്പട്ടയും.
വെളുത്തുള്ളിയും കറുവാപ്പട്ടയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രമേഹത്തിനുളള ഒറ്റമൂലിയുണ്ടാക്കാമെന്നു നോക്കൂ,

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….