വെളുത്തുള്ളി കൊണ്ടറിയാം,കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോയെന്ന്

September 8, 2017 |

നിയമപരമായി കുഞ്ഞിന്റെ ലിംഗനിര്‍ണയം കുറ്റകരമാണ്. ഭ്രൂണഹത്യ തടയാനുദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ നിയമവും. മെഡിക്കല്‍ സഹായങ്ങളോടെയല്ലാതെ നമുക്കു തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ലിംഗനിര്‍ണയം നടത്താന്‍ പറ്റിയ വഴികളുണ്ട്. തികച്ചും നിര്‍ദോഷമായ, ശാസ്ത്രവിശദീകരണങ്ങളില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന വഴികള്‍. ഇത്തരം ചില വഴികളെക്കുറിച്ചറിയൂ….

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..