ഇന്ത്യയില്‍ വേശ്യാവ്യത്തി തുടങ്ങിയതെങ്ങനെ?; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യം

January 17, 2018 |

രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്ക് സ്ത്രീകള്‍ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. വേശ്യാവ്യത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകള്‍ നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കും. എങ്ങിനെ തുടങ്ങി? അറിയാം..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….