ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് തമിഴ് താരങ്ങളോ? താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം അറിയാം

January 2, 2017 |

യന്തിരന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതിനായി സ്‌റ്റൈല്‍ മന്നന്‍ രജനീ കാന്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് 70 കോടി രൂപയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രജനീ കാന്തിന് മാത്രമല്ല, തമിഴകത്തെ നടീനടന്മാരെല്ലാം പ്രതിഫലക്കാര്യത്തില്‍ മുന്നിലാണ്. താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം അറിയാം.

താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..