ആദ്യമൊക്കെ ഓരോ സെറ്റും ഒരു കുടുംബം പോലെ; ഇപ്പോഴോ? തുറന്നു പറഞ്ഞ് പ്രവീണ

March 16, 2018 |

സീരിയല്‍ രംഗത്തെ ഉളളറകളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് നടി പ്രവീണ. കുടുംബം പോലെയായിരുന്ന സെറ്റുകളിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….