ആണിനെ ആണാക്കും തേനും ഫിഗും; എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കും? അറിയാം..

January 12, 2018 |

പുരുഷലൈംഗികശേഷിയ്ക്ക് ഏറെ നല്ലതാണ് തേന്‍. തേന്‍ പല വിധത്തിലും ലൈംഗികശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. പ്രത്യേക രീതിയില്‍ വേണമെന്നു മാത്രം. എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കുമെന്നറിയാം..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….