ദിവസവും സെക്സെങ്കില്‍ ഇതാണാ കാര്യം

October 16, 2017 |

ദിവസവും സെക്സിലേര്‍പ്പെടുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പലര്‍ക്കും പല തെറ്റായ ധാരണകളുമുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനു ദോഷകരമാണെന്നാണ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസം. ദിവസവും സെക്സെങ്കില്‍ ബീജത്തിന്റെ ഗുണം കുറയും, വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും തുടങ്ങിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളും പലര്‍ക്കുമുണ്ട്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..