ഹരിദ്വാറും ഋഷികേശും; ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്ഥലങ്ങള്‍ ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് കണ്ടുമടങ്ങാം

July 1, 2016 |

ഭൂമിയിലെ അതി മനോഹരമായതും ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുമായ ഹരിദ്വാറും ഋഷികേശും സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാണ് ഈ ലേഖനം. എപ്പോള്‍ ഏതുവഴി ഇവിടെ സന്ദര്‍ശിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ വായിക്കാം.

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഭാഗവും വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…. http://www.mathrubhumi.com/travel/travel-blog/haridwar-rishikesh-kedarnath-travel-uttarakhand-pilgrimage-malayalam-news-1.1172430