പൊക്കിള്‍ മാത്രമല്ല, അമലയുടെ എല്ലാം കാണിക്കാം, അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകന്‍

December 6, 2017 |

ഗ്ലാമര്‍ പ്രദര്‍ശനം അമല പതിവാക്കിയോ? അടുത്തിടെ റിലീസ് ചെയ്ത അമല പോള്‍ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പറയുന്നത് പൊക്കിള്‍ മാത്രമല്ല, എല്ലാം തുറന്നുകാണിക്കാമെന്നാണ്. സിനിമാ എഡിറ്റര്‍ ലെനിന്‍ അമലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വായിക്കാം….

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….