യാത്രയ്ക്കിടെ തൃഷ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈയ്യില്‍ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്; അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരമാണ്

October 31, 2017 |

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിലും ഇരുണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു സാഹചര്യങ്ങള്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ താന്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി കൈയ്യില്‍ താന്‍ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതെന്താണെന്ന് തൃഷ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്താണത്?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….