എല്ലാം ‘നീറ്റാ’യി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവള്‍ പറഞ്ഞത്, മീനാക്ഷിയുടെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദിലീപ്, കാണൂ!

May 9, 2018 |

ഒരു മകളും ആഗ്രഹിക്കാത്ത കേസിലാണ് ദിലീപ് അകത്തായതെങ്കിലും മീനാക്ഷി അച്ഛനെ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മകളുടെ ആ ആഗ്രഹത്തിനും ദിലീപ് പൂര്‍ണ പിന്തുണയാണ് നല്‍കുന്നത്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….