1000 കോടി ഒരു തള്ളല്ലേ, ഈ കണക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയില്ല, മോഹന്‍ലാല്‍ സൂക്ഷിക്കുക !!

April 19, 2017 |

600 കോടിയ്ക്ക് ചിത്രം നിര്‍മിയ്ക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യം മോഹന്‍ലാല്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴേ വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു 1000 കോടിക്കാണ് സിനിമ നിര്‍മിയ്ക്കുന്നത് എന്ന്. ഇതേക്കുറിച്ചറിയാം……

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….