ഭാവന നായികയായെത്തിയ ആ ചിത്രം വിജയിപ്പിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ദിലീപിന്റെ ബുദ്ധി; എങ്ങിനെ?

November 14, 2017 |

ദിലീപും ഭാവനയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചീത്രം വിജയിപ്പിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ദിലീപ് ആണെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഏതു ചിത്രം? എങ്ങിനെ?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….