പ്രേക്ഷകരെ നിരാശരാക്കിയില്ല, 2016ല്‍ പണം വാരിയ മലയാള സിനിമകള്‍ ഏതൊക്കെയെന്നറിയാം

January 1, 2017 |

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വരുമാനമുണ്ടാക്കിയ വര്‍ഷമാണ് കടന്നുപോയത്. ചെറുതും വലുതുമായി 121 ചിത്രങ്ങള്‍ 2016ല്‍ മലയാള സിനിമയില്‍ പുറത്തിറങ്ങി. 2016ല്‍ പണം വാരിയ മലയാള സിനിമകള്‍ ഏതൊക്കെയെന്നറിയാം.

2016ലെ മലയാള സിനിമാ വിശേഷം അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….