ബിഗ് ബോസിലെ ഒരു പ്രണയം ആത്മഹത്യ ശ്രമം വരെ എത്തിയിരുന്നു! പേളി-ശ്രീനി പ്രണയം എവിടെ എത്തും..?

September 12, 2018 |

ഇരുവരുടെ ബന്ധം ആദ്യം മുതല്‍ സംശയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതോടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ബിഗ് ബോസിലെ ഒരു പ്രണയം ആത്മഹത്യ ശ്രമം വരെ എത്തിയിരുന്നു..

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….