പിആര്‍ വര്‍ക്ക് പാളി പോയി! പേളിയ്ക്കും ശ്രീനിയ്ക്കും അറഞ്ചം പുറഞ്ചം ട്രോള്‍! സാബു അണ്ണനാണ് മാസ്!

October 1, 2018 |

സാബു വിജയിച്ചതോടെ മറ്റുള്ള ഫാന്‍സിനെ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം ടോളി കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. ബിഗ് ബോസിനും മറ്റ് മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമെല്ലാം ട്രോളന്മാരുടെ വക സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….