1300 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ നേടാം ഒരു കോടി രൂപ

October 23, 2016 |

1300 രൂപ പ്രതിമാസം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ഒരു കോടി രൂപ നേടാന്‍ കഴിയുമോ? നേടാം 30 വര്‍ഷം നിക്ഷേപിക്കണമെന്നുമാത്രം. നിശ്ചിത അളവ് നിക്ഷേപത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ വരുമാനം നേടാവുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട്.

നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…… http://www.mathrubhumi.com/money/personal-finance/savings-centre/become-a-corpati-malayalam-news-1.1442851