ബാലഭാസ്‌കറിന്റേയും മകളുടെയും വിയോഗം ലക്ഷ്മിയോട് സംസാരിച്ചു, പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ..

October 9, 2018 |

ബാലുവിന്റേയും മകള്‍ ജാനിയുടേയും വിയോഗം കാര്യം ലക്ഷ്മിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ലക്ഷ്മിയോട് പ്രതികരിച്ചത്. അവരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ..

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….