‘എന്റെ സിനിമ ഓണത്തിന് വരുന്നതില്‍ പ്രത്യേക ത്രില്ലുണ്ട്’; പ്രിയദര്‍ശന്‍ [അഭിമുഖം]

September 10, 2016

തന്റെ ഒരു പുതിയ സിനിമ കൂടി ഓണത്തിനിറങ്ങി ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സംവിധായകന്...

ഓണമെന്നാൽ ഓണസദ്യതന്നെ

September 9, 2016

ഓണമെന്നാൽ ഓണസദ്യതന്നെ. സദ്യയ്‌ക്കു വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഇലയിൽ നിരത്തുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും...

Most Readable in