ആദ്യരാത്രിയിലെ വെളുത്ത ബെഡ് ഷീറ്റും രക്തക്കറയും! കന്യകാത്വം കുറിക്കുന്ന കന്യാചര്‍മ്മത്തെക്കുറിച്ച്

January 18, 2018 |

കന്യകാത്വത്തില്‍ സദാചാര സമൂഹം പ്രധാനം കല്‍പിക്കുന്നത് കന്യാ ചര്‍മ്മത്തിനാണ്. ആദ്യരാത്രിയില്‍ വെളുത്ത് ബെഡ്ഷീറ്റ് ചുവപ്പായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇതിലെ യാഥാര്‍ഥ്യം? അറിയാം..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….