വിവാഹശേഷം നടിമാര്‍ അഭിനയിച്ചാല്‍ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ ? പ്രിയാമണി

September 9, 2016 |

അമലയും  വിജയും ഇന്ന്  കോടതിയിലാണ്..ആത്യന്തികമായി  വേര്‍പിരിയാന്‍ എല്ലാ  തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ് ഇരുവരും.. സംഭവം  തൊമ്മന്‍  അയയുമ്പോള്‍  ചാണ്ടി മുറുകുന്നു  എന്ന്  പറഞ്ഞ  മട്ടിലാണ്..

ഈ  വാര്‍ത്ത  വിശദമായി  ഇവിടെ  വായിക്കാം  http://www.mangalam.com/news/detail/30398-chit-chat.html