കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത് സിനിമയിലെ നായികയ്ക്ക് പ്രണയ സാഫല്യം

October 12, 2016 |

ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ആദ്യചിത്രമായ കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത് എന്ന എന്ന സിനിമയിലെ നായിക നിഖിതയ്ക്ക് പ്രണയ സാഫല്യം. ഏറെക്കാലം പ്രണയത്തിലായിരുന്നയാളെയാണ് നിഖിത വരനായി സ്വീകരിച്ചത്.

നിഖിതയുടെ വിവാഹ വിശേഷം ഇവിടെ വായിക്കാം……. http://www.mathrubhumi.com/movies-music/news/actress-nikitathukral-got-married-malayalam-news-1.1418555