ഇത്ര ക്രൂരമാകരുത്, അവസാനം നിമിഷം വരെ അച്ഛനെ കാണാന്‍ ലിസി വന്നില്ല, വര്‍ക്കി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി

May 2, 2017 |

അപ്പച്ചാ എന്ന് വിളിച്ച് ലിസി തന്റെ അരികില്‍ വരുമെന്ന് അവസാനം നിമിഷം വരെ വര്‍ക്കി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല. കെട്ടിട നിര്‍മാണ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന വര്‍ക്കിക്ക് കൂടെ ജോലിചെയ്ത ഏലിയാമ്മയിലുണ്ടായ മകളാണ് ലിസി. ലിസിയുടെ കഥ വര്‍ക്കിയുടേയും, വായിക്കാം…….

ലിസിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..