മമ്മൂട്ടിയുടെ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയ്ക്ക് പേരിട്ടതും ലോഗോ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതും ആരാണെന്നോ?

January 29, 2017 |

മമ്മൂട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗ്യവും അവര്‍വഴി വന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയായ പ്ലേ ഹൗസിന്റെ ലോഗോ വരച്ചതും കമ്പനിയ്ക്ക് പ്ലേ ഹൗസ് എന്ന പേരിട്ടതും അവര്‍ തന്നെ.

ഈ വാര്‍ത്ത വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..