ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ അബിക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാരുടെ തല്ല് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ജയസൂര്യ; എന്താണ് സംഭവം?

November 30, 2017 |

തന്റെ ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച മിമിക്രി താരങ്ങളോടൊന്നും തോന്നാത്ത ആത്മബന്ധമായിരുന്നു അബിക്ക് ജയസൂര്യയോട്. അബിക്കുവേണ്ടി നാട്ടുകാരുടെ തല്ലുവാങ്ങിയജയസൂര്യയുടെ രസകരമായ സംഭവമുണ്ട്. വായിക്കാം….

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….