സൂപ്പര്‍താര ചിത്രങ്ങളെ പോലും പിന്നിലാക്കി ഷാജി പാപ്പന്‍! ബോക്സ് ഓഫീസില്‍ ആട് 2വിന്റെ ആദ്യദിനം

December 24, 2017 |

സൂപ്പര്‍താര ചിത്രങ്ങളെ പോലും പിന്നിലാക്കി ഷാജി പാപ്പന്റെ ആട് 2 ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ ഉശിരന്‍ പ്രകടനം നടത്തി. ആദ്യ ദിവസത്തെ കലക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് എത്ര?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..