നോട്ടെങ്ങളെല്ലാം ആ നോട്ടങ്ങളല്ല; ഋഷിരാജ് സിങ്ങിന്റെ പരാമര്‍ശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലേഖനം

August 17, 2016 |

ആണ്‍ നോട്ടങ്ങളെല്ലാം തടയപ്പെടേണ്ടവയാണെന്ന ചിന്താഗതി അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ ഋഷിരാജ് സിങ് നടത്തിയ പരാമര്‍ശവും അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചു നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും മറുപടി പറയുകയാണ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടി.

ശാരദക്കുട്ടിയുടെ ലേഖനം ഇവിടെ വായിക്കാം……. http://www.mathrubhumi.com/features/social-issues/14-second-staring-malayalam-news-1.1285283