പാരസെറ്റാമോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു

September 9, 2016 |

ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതിനാല്‍ എട്ടിനം മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും വില്‍പനയും ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു.

ഈ  വാര്‍ത്ത‍  വിശദമായി  ഇവിടെ  വായിക്കാം  http://www.malayalivartha.com/news/kerala/43362